Text (Dutch)

DSC03874

Selina Suominen (Helsinki, 1974)

Ik heb een specifieke eigen schilderstijl ontwikkeld die zich kenmerkt door mijn poging om hedendaagse mogelijkheden van schilderkunst te onderzoeken.
Die ontwikkeling begon met de bewuste keuze voor de Kunst Academie in Finland waar op een traditionele wijze schilderkunst werd gedoceerd. Het leren van ‘oeroude’ schildertechnieken en talloze bijna vergeten voorschriften over de preparatie van schildersmaterialen is de hoeksteen gebleken waarop mijn schilderspraktijk is gebouwd. Ik wist namelijk dat ik deze opgedane kennis later zou kunnen inzetten om ware ik een alchemist techniek en materiaalkeuze samen te smeden tot een interessant geheel. Bovendien is het voor mij essentieel dat er tijdens de totstandkoming van een schilderij ondogmatische openheid bestaat.

Hoewel er in de hedendaagse schilderkunst nauwelijks sprake is van een vastomlijnd onderscheid tussen stromingen en tradities, zou je mijn werk kunnen scharen onder een stroming die ‘Ambiguous Abstraction’ (dubbelzinnig, tweeledig abstractie) wordt genoemd. In mijn werk vertaalt deze ambiguïteit zich in een hybride vorm waarin zowel figuratie als abstractie een plaats krijgt.

Ik ben geïnteresseerd in het vraagstuk hoe je een beeld creëert over dingen die je met het blote oog niet kunt waarnemen. Hoewel de nano-technologie de afgelopen jaren veel heeft ‘blootgelegd’ is er nog veel te ontdekken. Deze tegenstelling wordt in mijn schilderijen samengebracht. Zo is er in mijn werk ruimte voor een hallucinerende visioen van een Sjamaan tot exploderende atomen in een Zwitserse testopstelling.

 Ik hoop dat mijn kunstuitingen kunnen bijdragen aan een toename van tolerantie. Wanneer mensen leren om te gaan met niet alledaagse kunst dan extrapoleert zich dat naar andere verschijningsvormen.